Barefoot yn cwrdd â micro:bit

 

Rydyn ni’n falch iawn o fod wedi ymuno â’r bobl ffantastig yn sefydliad micro:bit i gyflwyno dwy wers i chi sy’n cyflwyno’r micro:bit i’n hathrawon Barefoot.

 

Mae’r ddwy wers yn ein hannog i ddefnyddio ein cyfrifiaduron yn yr awyr agored, wrth i ddisgyblion rhwng 7 a 9 oed greu ‘Animeiddiadau Bywyd Gwyllt’ gan ddefnyddio LEDs micro:bit, ac mae disgyblion rhwng 9 ac 11 oed yn troi eu micro:bits yn ddyfeisiau cyfrif ac yn mynd ar ‘Helfa Sbwriel’ o amgylch eu hysgol.

 

Cliciwch ar y teils isod i ddysgu mwy ac i lwytho’r gwersi i lawr.   


Barefoot yn cwrdd â micro:bit – Animeiddiadau Bywyd Gwyllt

Oedran: 7-9 oed


Dolenni cwricwlwm:
Gwyddoniaeth

Cysyniadau a Dulliau:
Trefn, Allbynnau, Ailadrodd, Rhaglennu

Yn y gweithgaredd hwn, bydd y disgyblion yn rhaglennu LEDs micro:bit yn gyntaf i ddangos delwedd. Yna, maen nhw’n mynd ymlaen i greu animeiddiad syml ar LEDs y micro:bit wedi’i ysbrydoli gan fywyd gwyllt ac yn defnyddio gorchmynion ailadrodd.

BF_microbit_TILE_LITTERfinal

Barefoot yn cwrdd â micro:bit – Helfa Sbwriel

Oedran: 9-11 oed


Dolenni cwricwlwm:
Gwyddoniaeth


Cysyniadau a Dulliau:
Mewnbynnau, Newidynnau

Yn y gweithgaredd hwn, bydd y disgyblion yn dysgu am rôl newidynnau wrth storio data. Bydd y disgyblion wedyn yn rhaglennu’r micro:bit i weithredu fel dyfais cyfrif, gan ddefnyddio newidynnau. Maen nhw wedyn yn defnyddio eu dyfais cyfrif i ymchwilio i weld faint o sbwriel sydd yn eu hysgol. 

Mae'n dda rhannu!

Ydych chi'n adnabod athro Blynyddoedd Cynnar a allai wneud gyda help llaw? Rhannwch ein hadnoddau am ddim gyda nhw!