Cyflwyno ein Hymgyrch Hyrwyddwyr Hinsawdd

Mae’n hanfodol ein bod yn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd gyda’n gilydd, felly yn yr ymgyrch hon rydyn ni’n dod â’r ysgol gyfan at ei gilydd i wneud ‘Addewidion i’r Blaned’. Bydd y disgyblion yn creu eu haddewidion drwy luniau digidol (5 - 7 oed), animeiddiadau (7 - 9 oed) a fideos (9 - 11 oed). Gellir rhannu’r rhain wedyn yng Nghynhadledd Hyrwyddwyr Hinsawdd eich ysgol gan ddefnyddio’r adnoddau rydyn ni’n eu darparu.

ARWYR AILGYLCHU

Oedran: 5 i 7 oed

Dolenni cwricwlwm:
Saesneg, Gwyddoniaeth, Celf

Cysyniadau a Dulliau:
Mewnbynnau, Allbynnau


Yn ystod y gweithgaredd hwn bydd y disgyblion yn creu llun digidol i dynnu sylw at bwysigrwydd ailgylchu yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.
AMDDIFFYNWYR Y BLANED

Oedran: 7 i 9 oed

Dolenni cwricwlwm:
Gwyddoniaeth, Celf

Cynyniadau a Dulliau:
Algorithmau, Dadelfennu


Yn ystod y gweithgaredd hwn bydd y disgyblion yn creu animeiddiad stopio a symud i dynnu sylw at effaith plastig yn y môr fel rhan o’r argyfwng hinsawdd.
ARBEDWYR PWER

Oedran: 9 i 11 oed

Dolenni cwricwlwm:
Saesneg

Cysynidadau a Dulliau:
Tincran, Cydweithio, Dadelfennu, Technolegau Chwilio, Gwerthuso

Yn ystod y gweithgaredd hwn bydd y disgyblion yn cynllunio, yn ffilmio ac yn golygu fideo am yr argyfwng hinsawdd. Bydd eu fideo’n cynnwys delweddau, fideos, testun, sain a throsleisiau, a’u nod yw perswadio pobl eraill i weithredu yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.


Mae'n dda rhannu!

Ydych chi'n adnabod athro Blynyddoedd Cynnar a allai wneud gyda help llaw? Rhannwch ein hadnoddau am ddim gyda nhw!