Penigamp!

Hyrwyddwch Bara-Chwaraeon yr Haf yma gyda’n hadnoddau ‘Penigamp!’

Yn ystod yr haf yma, bydd Birmingham yn cynnal dathliad o chwaraeon gyda gwledydd o bob cwr o’r byd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Bydd athletwyr yn cystadlu mewn amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ac rydym eisiau i’ch disgyblion ymuno â ni i helpu i hyrwyddo’r amrywiaeth gyffrous o bara-chwaraeon a fydd yn cael eu cynnal.  

Yn ein hadnoddau newydd, Penigamp!, bydd eich disgyblion yn cael eu herio i greu posteri (Paintz.app ar gyfer CA 1 a Canva ar gyfer CAI 2) a gwefannau (CAU 2) i hyrwyddo para-chwaraeon a’r para-athletwyr sy’n cystadlu.  

Mae’r adnoddau’n cynnwys cyfweliadau fideo gyda pharalympiaid sy’n bencampwyr byd ac Olympaidd yn siarad am eu campau, uchafbwyntiau eu perfformiad personol a’u taith i fyd para-chwaraeon. 

Lawrlwythwch yr adnodd am ddim nawr a helpu i hyrwyddo’r para-chwaraeon a fydd yn cael eu cynnal yn Birmingham yr haf yma!

Cliciwch ar y teils isod i ddysgu mwy ac i lwytho’r gwersi i lawr.   


Game On! KS1 tile image

Penigamp!
CA1

Oedran: 5-7 oed


Dolenni cwricwlwm:
Cyfrifiadura, Celf


Cysyniadau a Dulliau:
Tincran, Mewnbynnau, Allbynnau

Yn y gweithgaredd hwn, mae disgyblion yn creu poster digidol yn Paintz.app i hyrwyddo chwaraeon para. Maent yn dysgu sut i ddefnyddio Paintz.app trwy dinceri ac yn cymhwyso'r hyn y maent wedi'i ddysgu wrth greu eu poster.BF_GameOn_TILE7-9s

Penigamp!
CAI2

Oedran: 7-9 oed


Dolenni cwricwlwm:
Cyfrifiadura, Celf

Cysyniadau a Dulliau:
Tincran, Creu, Mewnbynnau, Allbynnau

Yn y gweithgaredd hwn, mae disgyblion yn creu poster digidol yn Canva i hyrwyddo chwaraeon para. Maen nhw'n dysgu sut i ddefnyddio Canva trwy tincian ac yn cymhwyso'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu wrth greu eu poster.BF_GameOn_TILE9-11s

Penigamp!
CAU2

Oedran: 9-11 oed


Dolenni cwricwlwm:
Cyfrifiadura


Cysyniadau a Dulliau:
Tincran, Creu, Gwasanaethau Rhyngrwyd

Yn y gweithgaredd hwn, mae disgyblion yn creu gwefan gan ddefnyddio gwefannau Google i hyrwyddo chwaraeon para. Maen nhw'n dysgu sut i ddefnyddio gwefannau Google trwy tincian ac yn cymhwyso'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu wrth greu eu gwefan.Mae'n dda rhannu!

Ydych chi'n adnabod athro Blynyddoedd Cynnar a allai wneud gyda help llaw? Rhannwch ein hadnoddau am ddim gyda nhw!