Diogelwch Ar-lein

Mae dysgu disgyblion sut i gadw eu hunain yn ddiogel pan fyddant ar-lein mor bwysig. Mae’r dudalen hon yn cynnwys holl wersi diogelwch ar-lein Barefoot ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 a 2, a byddwn yn parhau i ychwanegu adnoddau newydd wrth i ni eu creu. Cliciwch ar y ddolen i lawrlwytho’r adnodd ac os hoffech i ni greu gwers i ymdrin â maes penodol o ddiogelwch ar-lein, beth am gysylltu â ni a rhoi gwybod i ni.

NADROEDD DIOGELWCH

Oedran: 5-7 oed

Cysylltiadau Cwricwlwm:
ABCh, Llythrennedd Digidol

Cysyniadau ac Ymagweddau:
Dilyniant, Rhaglennu, Rhesymeg, Dadfygio, Algorithmau

Mae disgyblion ifanc yn dysgu am ymddygiadau ar-lein da ac annoeth.

AROS, MEDDYLIWCH... YDYNT YN CANIATÁU?

Oedran: 9-11 oed

Cysylltiadau Cwricwlwm:
Saesneg, Llythrennedd Digidol, ABC

Cysyniadau ac Ymagweddau:
Cydweithio, Gwasanaethau Rhyngrwyd

Yn y gweithgaredd hwn, mae disgyblion yn dysgu am delerau ac amodau amrywiaeth o sefydliadau cyfryngau cymdeithasol, ac yn myfyrio ar y wybodaeth bersonol y mae pobl yn cydsynio i'w rhoi.


DEWCH I CHATTERBOX

Oedran: 5-7 oed

Cysylltiadau Cwricwlwm:
Gwasanaethau Rhyngrwyd, Llythrennedd Digidol

Cysyniadau ac Ymagweddau:
Saesneg

Yn y gweithgaredd hwn, mae disgyblion yn creu blwch sgwrsio sydd wedi'i labelu i gynnwys gwahanol ffyrdd rydyn ni'n cyfathrebu ar-lein a sut i fod yn barchus.


Know, or know of Tile Image

KNOW OR KNOW OF

Oedran: 7-11 oed

Cysylltiadau Cwricwlwm:
Gwasanaethau Rhyngrwyd, Llythrennedd Digidol

Cysyniadau ac Ymagweddau:
Saesneg

Yn y gweithgaredd hwn, mae disgyblion yn meddwl am bobl y maent yn eu hadnabod ar-lein ac all-lein. Maen nhw’n meddwl a ydyn nhw wir yn adnabod y bobl hyn neu ddim ond yn ‘nabod’ ohonyn nhw, a beth mae’r gwahaniaeth hwn yn ei olygu.


Mae'n dda rhannu!

Nabod athro a allai ddefnyddio help llaw? Rhannwch ein hadnoddau rhad ac am ddim gyda nhw!