**Rydyn ni’n dal i gefnogi ysgolion yn ystod pandemig y coronafeirws, ac mewn ymateb i hynny, mae ein holl weithdai’n cael eu cynnal ar-lein. Mae ein gwirfoddolwyr wedi cael eu hyfforddi’n llawn i ddarparu’r sesiwn o bell. Iechyd a lles athrawon a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth o hyd **

Beth yw Gweithdy Meddwl yn Gyfrifiadurol?

Yn ein Gweithdy Meddwl yn Gyfrifiadurol, bydd un o’n gwirfoddolwyr hyfforddedig yn eich cyflwyno i wefan Barefoot ac yn eich tywys drwy ein hamrywiaeth wych o gynlluniau gwersi ac adnoddau.

Yn ystod y sesiwn ryngweithiol, byddwch yn rhoi cynnig ar rai o weithgareddau “heb gyfrifiadur” Barefoot – sy’n profi nad oes angen offer drud arnoch i ddysgu cyfrifiadura. Bydd y gweithdy hefyd yn cyflwyno cysyniadau a dulliau allweddol ym maes cyfrifiadureg.

Cliciwch yma i wneud cais am weithdy ar gyfer eich ysgol yn ystod Tymor yr Haf, neu cysylltwch â ni yn [email protected] i archebu lle i chi’ch hun ar un o’n gweithdai yn y flwyddyn ysgol newydd.   

Sut gall gweithdy helpu?

Mae’r gweithdy wedi cael ei ddylunio i roi hwb i hyder a gwybodaeth am y pwnc. Bydd yn gyflwyniad perffaith i feddwl yn gyfrifiadurol ac yn eich cefnogi i gychwyn arni gyda Barefoot.

Mae 95% o athrawon Barefoot yn dweud bod ein Gweithdy Meddwl yn Gyfrifiadurol wedi gwella eu hyder a’u gallu yn yr ystafell ddosbarth!

Am faint mae’n para?

Mae ein Gweithdai Meddwl yn Gyfrifiadurol fel arfer yn para 60 munud – gyda digon o amser i ofyn cwestiynau. Bydd eich gwirfoddolwr yn eich helpu i gofrestru a chael mynediad at adnoddau ar wefan Barefoot.

Pryd a ble?

Mae ein gweithdai Tymor yr Haf yn cael eu darparu gan ein gwirfoddolwyr fel gweminarau ar-lein, a gellir eu trefnu ar ddyddiad ac amser sy’n addas ar gyfer eich ysgol. Gallwch wneud cais am sesiwn yma.

Mae gweithdai hefyd yn cael eu trefnu ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd, gallwch archebu lle i chi’ch hun drwy gysylltu â’r tîm yn [email protected].

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu Gweithdy Rhaglennu Barefoot?

29.04.2019

Ewch â’ch gwybodaeth i’r lefel nesaf gyda’r gweithdy datblygiad proffesiynol parhaus rhyngweithiol hwn sy’n cael ei arwain gan athrawon cyfrifiadura profiadol. Dewch i ddeall rhaglennu Scratch a’r cysyniadau sy’n gysylltiedig â dilyniant, ailadrodd a dewis drwy gyfres o weithgareddau Scratch. Y gweithdy hwn sydd orau ar gyfer defnyddwyr cychwynnol a chanolraddol Scratch ac rydyn ni’n argymell eich bod yn cwblhau’r gweithdy Meddwl yn Gyfrifiadurol yn gyntaf, oni bai eich bod eisoes yn gyfarwydd â chysyniadau a dulliau Meddwl yn Gyfrifiadurol.

Os hoffech chi ddod i un o’r sesiynau rhyngweithiol, hwyliog ar-lein hyn, cliciwch ar y botwm ‘Oes, mae gen i ddiddordeb!’ isod a byddwn yn cysylltu â chi gyda’r dyddiadau sydd ar gael.