*** Rydyn ni’n dal i gefnogi ysgolion yn ystod pandemig y coronafeirws, ac rydyn ni nawr yn gallu cynnig ein holl weithdai ar-lein. Eich iechyd a’ch llesiant yw ein blaenoriaeth ni, a gallwn addasu sut byddwn yn cyflwyno ein gweithdai i gefnogi anghenion ysgolion unigol***

Adnoddau Ystafell Ddosbarth

Cofrestrwch i lawrlwytho ein cynlluniau gwersi a’n hadnoddau hawdd eu dysgu, rhad ac am ddim, i ddod â ffordd gyfrifiadurol o feddwl yn fyw yn eich ystafell ddosbarth.

Adnoddau Athrawon

Ewch i’r afael â’r cwricwlwm cyfrifiadura, gyda help ein deunyddiau a’u hadnoddau hunanddysgu.

Gweithdai Ysgol

Gofynnwch am weithdy datblygiad proffesiynol parhaus i’ch ysgol heddiw a gadewch i’n gwirfoddolwyr hyfforddedig eich helpu i fynd â Barefoot i’r ystafell ddosbarth ar eich union.

Cynlluniau gwersi Be Cyber Smart ar gael nawr

Sicrhewch fod eich disgyblion un cam ar y blaen ar-lein

O berchenogaeth a chaniatâd i’r gyfraith a diogelu cyfrineiriau – mae’r adnoddau rhyngweithiol a diddorol hyn yn hwyl i’w haddysgu ac yn hawdd eu dysgu!

Rhagor o wybodaeth

Adnoddau Barefoot

Gweld yr holl Adnoddau

GWEITHGAREDD DADELFENNU BYRFYFYR

Oedran:
5-11 oed
Cysyniadau / Ymagweddau:
Dadelfennu
Cysylltiadau â'r Cwricwlwm:
AG

Gweithgaredd byrfyfyr lle mae disgyblion yn creu cyfresi o symudiadau. Mae'r disgyblion yn torri'r gyfres o weithredoedd yn rhannau a thrwy wneud hynny maent yn dadelfennu.

DEWIS CWIS MATHEMATEG YN SCRATCH

Oedran:
7-11 oed
Cysyniadau / Ymagweddau:
Dewis, Rhaglennu
Cysylltiadau â'r Cwricwlwm:
Mathemateg

Mae disgyblion yn creu cwis Mathemateg yn Scratch ac yn dysgu am ddewis sydd, yn y gweithgaredd yma, yn caniatáu addasu llif y rhaglen gan ddibynnu ar atebion y chwaraewr i gwestiynau. I ddechrau bydd y disgyblion yn defnyddio gorchymyn dewis ‘If… then…’ cyn symud ymlaen i ddefnyddio gorchymyn ‘If…then… else…’.

GWEITHGAREDD RHESYMEG MAP Y BYD

Oedran:
5-7 oed
Cysyniadau / Ymagweddau:
Rhaglennu, Ailwampio, Rhesymeg
Cysylltiadau â'r Cwricwlwm:
Daearyddiaeth

Mae disgyblion yn edrych ar gyfresi o orchmynion ac yn defnyddio rhesymu rhesymegol i ragfynegi beth maent yn ei wneud. Wedyn maent yn rhaglennu eu gorchmynion i weld a yw eu rhagfynegiadau’n gywir.

Pam Troi at Barefoot

Wedi’i greu gan athrawon ar gyfer athrawon, mae eich anghenion wrth galon adnoddau Barefoot, gyda ffocws ar feithrin eich hyder, eich gwybodaeth a’ch sgiliau.

Mae cynnwys syml, hawdd a hygyrch yn disgwyl i ysbrydoli eich dosbarth i ddysgu, meddwl a ffynnu mewn byd digidol.

Rydym yn hynod falch o ddweud bod 95% o athrawon Barefoot yn dweud bod ein gweithdai datblygiad proffesiynol wedi gwella eu hyder a’u gallu yn yr ystafell ddosbarth. Rydym yn gobeithio mai chi fydd y nesaf i ymuno â theulu Barefoot.

Caiff eich gweithdai datblygiad proffesiynol eu cyflwyno gan ein gwirfoddolwyr a’u trefnu ar amser sy’n gyfleus i chi, ar draws y Deyrnas Unedig, fel bod mynd â'r adnoddau yn syth i’r ystafell ddosbarth mor hawdd a di-straen â phosibl.

Yn cael eu cyflwyno ichi gan BT, mewn partneriaeth â CAS, mae adnoddau a gweithdai Barefoot ar gael yn rhad ac am ddim ar draws y Deyrnas Unedig.