Adnoddau Ystafell Ddosbarth

Cofrestrwch i lawrlwytho ein cynlluniau gwersi a’n hadnoddau hawdd eu dysgu, rhad ac am ddim, i ddod â ffordd gyfrifiadurol o feddwl yn fyw yn eich ystafell ddosbarth.

Adnoddau Athrawon

Ewch i’r afael â’r cwricwlwm cyfrifiadura, gyda help ein deunyddiau a’u hadnoddau hunanddysgu.

Gweithdai Ysgol

Gofynnwch am weithdy datblygiad proffesiynol parhaus i’ch ysgol heddiw a gadewch i’n gwirfoddolwyr hyfforddedig eich helpu i fynd â Barefoot i’r ystafell ddosbarth ar eich union.

Cyflwyno Tasgau Tamaid Barefoot

18887_Barefoot-Bytes_Homepage-Widget_221x221px_v3

Yn cyflwyno ein tasgau dysgu hyblyg, hwyliog newydd, Tasgau Tamaid Barefoot!

Yma fe welwch ystod wych o weithgareddau sy'n wych ar gyfer slotio rhwng gwersi er mwyn sicrhau bod eich disgyblion yn ymgysylltu ac yn gyffrous am ddysgu eto. Mae'r Bytes hyn wedi'u cynllunio i ddysgu plant am y sgiliau datrys problemau angenrheidiol sydd eu hangen arnynt, megis algorithmau, dadelfennu a phatrymau wrth hybu morâl a chwistrellu hwyl yn ôl i'r ystafell ddosbarth.

Rhagor o wybodaeth

Adnoddau Barefoot

Gweld yr holl Adnoddau

GWEITHGAREDD DADELFENNU BYRFYFYR

  • Oedran: 5-11 oed
  • Cysyniadau / Ymagweddau: Dadelfennu
  • Cysylltiadau â'r Cwricwlwm: AG

Gweithgaredd byrfyfyr lle mae disgyblion yn creu cyfresi o symudiadau. Mae'r disgyblion yn torri'r gyfres o weithredoedd yn rhannau a thrwy wneud hynny maent yn dadelfennu.

DEWIS CWIS MATHEMATEG YN SCRATCH

  • Oedran: 7-11 oed
  • Cysyniadau / Ymagweddau: Dewis, Rhaglennu
  • Cysylltiadau â'r Cwricwlwm: Mathemateg

Mae disgyblion yn creu cwis Mathemateg yn Scratch ac yn dysgu am ddewis sydd, yn y gweithgaredd yma, yn caniatáu addasu llif y rhaglen gan ddibynnu ar atebion y chwaraewr i gwestiynau. I ddechrau bydd y disgyblion yn defnyddio gorchymyn dewis ‘If… then…’ cyn symud ymlaen i ddefnyddio gorchymyn ‘If…then… else…’.

GWEITHGAREDD RHESYMEG MAP Y BYD

  • Oedran: 5-7 oed
  • Cysyniadau / Ymagweddau: Rhaglennu, Ailwampio, Rhesymeg
  • Cysylltiadau â'r Cwricwlwm: Daearyddiaeth

Mae disgyblion yn edrych ar gyfresi o orchmynion ac yn defnyddio rhesymu rhesymegol i ragfynegi beth maent yn ei wneud. Wedyn maent yn rhaglennu eu gorchmynion i weld a yw eu rhagfynegiadau’n gywir.

Pam Troi at Barefoot

Wedi’i greu gan athrawon ar gyfer athrawon, mae eich anghenion wrth galon adnoddau Barefoot, gyda ffocws ar feithrin eich hyder, eich gwybodaeth a’ch sgiliau.

Mae cynnwys syml, hawdd a hygyrch yn disgwyl i ysbrydoli eich dosbarth i ddysgu, meddwl a ffynnu mewn byd digidol.

Rydym yn hynod falch o ddweud bod 95% o athrawon Barefoot yn dweud bod ein gweithdai datblygiad proffesiynol wedi gwella eu hyder a’u gallu yn yr ystafell ddosbarth. Rydym yn gobeithio mai chi fydd y nesaf i ymuno â theulu Barefoot.

Caiff eich gweithdai datblygiad proffesiynol eu cyflwyno gan ein gwirfoddolwyr a’u trefnu ar amser sy’n gyfleus i chi, ar draws y Deyrnas Unedig, fel bod mynd â'r adnoddau yn syth i’r ystafell ddosbarth mor hawdd a di-straen â phosibl.

Yn cael eu cyflwyno ichi gan BT, mewn partneriaeth â CAS, mae adnoddau a gweithdai Barefoot ar gael yn rhad ac am ddim ar draws y Deyrnas Unedig.