Tasgau Tamaid Barefoot Algorithm Golchi Dwylo

Croeso i’n tasgau dysgu hwyliog a hyblyg newydd, Tasgau Tamaid Barefoot!

Yma, mae amrywiaeth arbennig o weithgareddau y gallwch eu cynnal rhwng gwersi i gadw diddordeb eich disgyblion a thanio eu brwdfrydedd dros ddysgu eto. Mae’r Tasgau Tamaid hyn wedi’u dylunio i ddysgu disgyblion am y sgiliau datrys problemau sydd eu hangen arnynt, fel algorithmau, dadelfennu a phatrymau, gan roi hwb i’w hyder a dod â rhywfaint o hwyl yn ôl i'r ystafell ddosbarth.

5-7 Oed

Set o wyth gweithgaredd cydweithio cyflym ar gyfer plant 5 – 7 oed, sy’n eu hannog i feddwl yn gyfrifiadurol heb fod angen technoleg. I’w defnyddio yn y dosbarth ac at ddibenion dysgu hyblyg gartref.

Lawrlwythwch algorithm golchi dwylo Barefoot a llunio’ch algorithm eich hun; creu cymeriad campus mewn grŵp; dadelfennu dawns ddathlu i lawr i gamau manwl; neu greu, gwerthuso a gwella’ch cerddoriaeth eich hun gan ddefnyddio offerynnau rydych chi wedi’u creu.

7-9 Oed

Set o wyth gweithgaredd cydweithio cyflym ar gyfer plant 7-9 oed, sy’n eu hannog i feddwl yn gyfrifiadurol heb fod angen technoleg. I’w defnyddio yn y dosbarth ac at ddibenion dysgu hyblyg gartref.

Ewch ati i greu coeden werthfawrogi fel dosbarth a chwilio am batrymau a thebygrwydd; dyfeisio gêm newydd ac ysgrifennu algorithm er mwyn galluogi pobl eraill i'w chwarae a’i phrofi; neu gysylltu â’ch ffrindiau i greu baner i’r dosbarth gan ddadelfennu a chrynhoi gwybodaeth wrth fynd.

9-11 Oed

Set o wyth gweithgaredd cydweithio cyflym ar gyfer plant 9-11 oed, sy’n eu hannog i feddwl yn gyfrifiadurol heb fod angen technoleg. I’w defnyddio yn y dosbarth ac at ddibenion dysgu hyblyg gartref.

Defnyddiwch eich rhesymeg i ganfod ‘Pwy wnaeth?’; gwerthuso beth yw’r ffordd orau o drosglwyddo neges ar draws y dosbarth heb ei ysgrifennu ar bapur; neu ddefnyddio’ch sgiliau artistig i ddylunio patrymau ar gyfer gardd enfys mewn grŵp.

Algorithm Golchi Dwylo

Mae ein poster, y mae modd ei lawrlwytho, yn annog myfyrwyr i olchi eu dwylo wrth iddynt ddysgu am algorithmau. Gallwch argraffu un i’ch dosbarth ei roi uwchben yn sinc neu ar ddrws y toiledau.

Mae'n dda rhannu!

Ydych chi'n adnabod athro a fyddai wrth ei fodd â'r gweithgareddau hwyliog, gafaelgar a chydweithredol hyn? Rhannwch y dudalen hon gyda nhw am yr holl ysbrydoliaeth sydd ei hangen arnyn nhw i ddechrau.