Dysgu gartref o Gyfrifiadura Troednoeth

Gweithgareddau hwyliog, wedi’u cynllunio gan weithwyr addysg proffesiynol, i deuluoedd eu gwneud gartref gyda’u plant.

Gweithgareddau dysgu gyda’n gilydd Cyrchoedd cryno Gemau dysgu rhyngweithiol

Beth yw meddwl yn gyfrifiadurol?

Dysgu sut mae datrys problemau yw meddwl yn gyfrifiadurol, a hynny gyda neu heb gyfrifiadur. Nid yn unig mae’r sgiliau datrys problemau hyn yn cynnal y cwricwlwm cyfrifiadura yn yr ysgol gynradd ond maen nhw hefyd yn chwarae rhan mewn pynciau eraill, o fathemateg i addysg gorfforol, ac maen nhw hyd yn oed yn gallu bod yn ddefnyddiol mewn bywyd bob dydd! I helpu’ch plentyn i gymryd rhan yn ein gweithgareddau, gallwch edrych ar ein canllaw cyflym i feddwl yn gyfrifiadurol neu’i lawrlwytho.

Gweithgareddau dysgu gyda’n gilydd

Gweithgareddau hwyliog a chreadigol, wedi cael eu hadeiladu gan athrawon i’ch helpu chi i arwain eich plentyn drwy rannau sylfaenol y cwricwlwm cyfrifiadura heb fod angen amser o flaen sgrin. Mae’r rhain yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch chi i gychwyn arni gyda thaflenni gweithgareddau a deunyddiau cysylltiedig.

HL-boats-thumb

ARNOFIO A SUDDO

 • Oed: 4-6 oed
 • Cysyniadau: Rhesymeg, Gwerthuso, Dadelfennu
 • Trosolwg: Trwy greu cwch mae plant yn profi arnofio a suddo trwy chwarae. Defnyddio geirfa newydd i ddisgrifio'r hyn sy'n digwydd.

Lawrlwytho Ffeiliau

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

PARTI PITSA

 • Oed: 5-11 oed
 • Cysyniadau: Algorithmau, Dadfygio, Rhaglennu
 • Trosolwg: Cyfrifiadura yn y gegin? Bydd plant wrth eu bodd yn gwneud eu pitsas eu hunain ar yr un pryd â dysgu i greu a dadfygio (trwsio) y rysáit.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

HL_Code-Breakers_Thumbnail

TORRI’R COD

 • Oed: 9-11 oed
 • Cysyniadau: Dadelfennu, Rhesymeg
 • Trosolwg: Datrys cyfres o godau sydd wedi’u hysbrydoli gan un o’n hoff gerddi gan Roald Dahl, a dysgu sgiliau fel meddwl yn rhesymegol a dyfalbarhau.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

HL_Shopping List_Thumbnail

RHESTR SIOPA

 • Oed: 5-11 oed
 • Cysyniadau: Crynhoi, Algorithmau
 • Trosolwg: Allwch chi ddim gwneud cacen heb y cynhwysion cywir. Yn y gweithgaredd yma, byddwch chi’n creu rhestr siopa sy’n helpu plant i ddeall sut mae crynhoi.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

SYMUDIADAU DAWNS

 • Oed: 5-11 oed
 • Cysyniadau: Algorithmau
 • Trosolwg: Bydd y plant yn llunio dilyniant dawns ac yn creu'r cyfarwyddiadau i bartner eu dilyn.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

DILYNIANT JEIF DWYLO

 • Oed: 7-11 oed
 • Cysyniadau: Dadelfennu
 • Trosolwg: Drwy ddefnyddio cyfres o symudiadau dwylo, bydd plant yn torri’r camau yn rhannau llai – yn union fel torri problemau i greu rhaglenni cyfrifiadurol fel gemau fideos.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

HL_Building-Blocks_Thumbnail

BLOCIAU ADEILADU

 • Oed: 5-11 oed
 • Cysyniadau: Dadelfennu, Algorithmau
 • Trosolwg: Helpu i ddatblygu dealltwriaeth eich plentyn o algorithmau a dadelfennu, drwy greu cyfarwyddiadau syml i adeiladu model yn y gweithgaredd hwyliog yma.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

MYND YN WYLLT

 • Oed: 5-11 oed
 • Cysyniadau: Algorithmau, Dadfygio, Rhaglennu
 • Trosolwg: Bydd plant yn rhaglennu gwenynen byddan nhw wedi’i chreu i symud tuag at y blodau drwy greu cyfres fer o gyfarwyddiadau (algorithm).

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

PATRYMAU TAI

 • Oed: 5-7 oed
 • Cysyniadau: Patrymau
 • Trosolwg: Drwy dynnu llun eu cartref, chwilio ac adnabod yr hyn sy’n debyg i nodweddion tai eraill, bydd plant yn dechrau deall patrymau.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

ROBOT DYNOL

 • Oed: 5-7 oed
 • Cysyniadau: Algorithmau, Dadfygio
 • Trosolwg: Mae trawsnewid yn robotiaid a rhaglennu symudiadau wrth galon y gweithgaredd hwyliog ac addysgol hwn.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

CREU PATRYMAU

 • Oed: 5-7 oed
 • Cysyniadau: Algorithmau, Dadfygio, Gwerthuso, Patrymau
 • Trosolwg: Plant yn adnabod a chreu patrymau.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

DILYNIANNU STORI

 • Oed: 4-6 oed
 • Cysyniadau: Algorithmau
 • Trosolwg: Drwy ddefnyddio stori neu gân gyfarwydd, bydd plant yn dysgu pa mor bwysig yw rhoi digwyddiadau yn y drefn gywir - y cam cyntaf i ddeall algorithmau.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Atego.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

HL_Shape-Drawing_Thumbnail

SIAPIAU 2D

 • Oed: 7-11 oed
 • Cysyniadau: Chwilio am Chwilod (Datrys Problemau), Rhesymeg, Algorithmau
 • Trosolwg: Gwaith cyfrifiadura creadigol! Bydd y plant yn defnyddio siapiau 2D ac algorithmau (cyfres o gyfarwyddiadau) i dynnu lluniau, gan ddod o hyd i gamgymeriadau yn y broses a’u cywiro.

Lawrlwytho Ffeiliau

Taflenni Gwaith Ategol.pdf

Cyfarwyddiadau Gweithgaredd.pdf

Cyrchoedd cryno

Mae ein gweithgareddau byr, cyflym a hawdd eu gwneud, yn rhoi syniadau llawn hwyl i gael plant i ymarfer eu sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol.

Wedi’u rhannu rhwng y chwe chysyniad sy’n rhan o feddwl yn gyfrifiadurol, mae’n hawdd darganfod ffyrdd newydd o gyflwyno ac atgyfnerthu dysgu o’r ysgol a gartref.

Edrychwch ar ein cyrchoedd cryno ar y sgrîn

Lawrlwytho fersiwn printiadwy o’r cyrchoedd cryno

Gemau dysgu rhyngweithiol

Rydyn ni hefyd wedi creu gemau ar-lein gwych i blant eu harchwilio. Barefoot sydd wedi ysbrydioli’r gweithgareddau hwyliog hyn ac maen nhw’n cymhwyso cysyniadau meddwl yn gyfrifiadurol i hyrwyddo dysgu wrth chwarae.

SW BAREFOOT

 • Oed: 5-11 oed
 • Cysyniadau: Alldynnu
 • Trosolwg: Helpu Ceidwad Jack i ddefnyddio pwerau alldynnu i achub ei sw, sydd mewn trafferthion!

TORRI COD

 • Oed: 7-11 oed
 • Cysyniadau: Rhesymeg, Gwerthuso
 • Trosolwg: Dysgu am dorri codau yn yr Ail Ryfel Byd a defnyddio eich sgiliau gwerthuso i helpu i stopio’r goresgyniad!

DILLAD LLIWGAR

 • Oed: 5-7 oed
 • Cysyniadau: Data
 • Trosolwg: Dysgu am batrymau, rhesymeg a dadfygio drwy gyfres o weithgareddau ar thema chwaraeon.

DIDOLI’R ANIFEILIAID

 • Oed: 5-7 oed
 • Cysyniadau: Algorithmau, Rhesymeg
 • Trosolwg: Mae gafr yn y twlc! Helpwch Fferm Barefoot i gael trefn ar y llanast.

Y DIEMWNT

 • Oed: 9-11 oed
 • Cysyniadau: Algorithmau, Rhesymeg
 • Trosolwg: Mae Dr Drygioni wedi dwyn diemwnt mwyaf y byd. Defnyddiwch resymeg ac algorithmau i’w gael yn ôl.

CHWALU ASTEROIDAU

 • Oed: 7-11 oed
 • Cysyniadau: Newidynnau
 • Trosolwg: Neidiwch ar y llong ofod Chwalu Asteroidau a dysgu popeth am newidynnau

Mae’n dda rhannu!

Ydych chi’n gwybod am deulu a fydd wrth ei fodd yn dadfygio, creu a dyfalbarhau gartref? Rhannwch y dudalen hon gyda nhw i roi’r holl ysbrydiolaeth sydd ei hangen arnynt i fwrw iddi.