Croeso i Barefoot, cartref dysgu hwyliog trawsgwricwlaidd cynradd a Blynyddoedd Cynnar yn seiliedig ar Feddwl Cyfrifiadurol!

Adnoddau Blynyddoedd Cynnar Fideo Dechrau Arni

Archwiliwch weithgareddau ac adnoddau yn arbennig ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar!

Rydyn ni wedi creu ystod o weithgareddau hwyliog, rhad ac am ddim a chynlluniau gwersi yn seiliedig ar gysyniadau a dulliau meddwl cyfrifiadurol er mwyn i chi allu dysgu'r sgiliau datrys problemau angenrheidiol sydd eu hangen ar eich disgyblion ar gyfer bywyd bob dydd. Mae'r adnoddau hyn yn gydweithredol, yn cynnig opsiynau i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth ac yn y cartref ac maent yn drawsgwricwlaidd. Felly gallwch chi eu cynnwys yn eich gwersi pan fydd hynny’n briodol, er mwyn hybu ymgysylltiad neu i roi blas bach o rywbeth gwahanol i'r ystafell ddosbarth!

Adnoddau Blynyddoedd Cynnar

Gofod Gwych

4 - 6 blynedd

Cyswllt cwricwlwm:
Ngwyddoniaeth

Cysyniadau a dulliau gweithredu:
Algorithmau, Cydweithio, Dyfalbarhau, Creu, Patrwm, Rhesymu rhesymegol, Tinceru, Echdynnu

Yn cynnwys 3 gweithgaredd ar thema gofod i ddatblygu sgiliau meddwl cyfrifiadol a datrys problemau disgyblion. Cynhwyswch greu algorithmau i gyfeirio roced trwy'r gofod a sylwi ar batrymau mewn lluniau o estroniaid.

CYRFF PRYSUR

Oedran: 4-6 oed

Dolenni cwricwlwm:
Personol, cymdeithasol, iechyd ac economaidd, Saesneg, Gwyddoniaeth

Cysyniadau a Dulliau:
Algorithmau, Dadelfennu, Dadfygio, Rhesymeg, Patrymau, Tynnu

Yn darparu pedwar gweithgaredd sy'n helpu plant i ddarganfod sut mae cyrff yn symud ac yn tyfu. Gan ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir maent yn archwilio ac yn dysgu am rannau o'r corff, twf a symudiad.

Mae algorithmau syml yn cael eu creu a'u haddasu i ffurfio trefn o symudiadau.


CYCHOD CAMPUS!

Oedran: 4-6 oed

Dolenni cwricwlwm:
Gwyddoniaeth, Mathemateg, Saesneg, Dylunio a Thechnoleg

Cysyniadau a Dulliau:
Algorithmau, Dadelfennu, Creu, Piltran, Rhesymeg, Patrwm, Tynnu, Cydweithio

Yn mynd â phlant ar daith o ddarganfod wrth iddynt ymchwilio i gychod. Mae pedwar gweithgaredd yn ffurfio'r set hon o adnoddau, gan gynnwys gwahanol ddefnyddiau o gychod, rhagfynegiadau arnofio a suddo, creu cwch da trwy archwilio dyluniadau a chwarae rôl.


CANLLAW I FEDDWL CYFRIFIADUROL Y BLYNYDDOEDD CYNNAR


Canllaw i egluro pwysigrwydd meddwl cyfrifiadurol yn y blynyddoedd cynnar a'r derminoleg a ddefnyddir.POSTER MEDDWL YN GYFRIFIADUROL Y BLYNYDDOEDD CYNNAR

Mae’r poster hwn, sydd wedi’i anelu’n benodol at y Blynyddoedd Cynnar, yn dadansoddi’r broses o Feddwl yn Gyfrifiadurol yn gysyniadau ac yn ddulliau allweddol.


HWYL YR HAF

Oedran: 4 i 6 oed

Dolenni cwricwlwm:
Gwyddoniaeth, Mathemateg, Saesneg, Dylunio a Thechnoleg

Cysyniadau a Dulliau:
Algorithmau, Cydweithio, Dadelfennu, Tincran, Dyfalbarhau, Patrymau, Rhesymeg, Dadfygio

Fel rhan o’r tri gweithgaredd bydd y plant yn archwilio eu hamgylchedd yn greadigol, yn mynd ar daith ac yn gwneud map, ac yn darganfod tangramau glan môr.


HWYL YR HYDREF

Oedran: 4 i 6 oed

Dolenni cwricwlwm:
Blynyddoedd Cynnar

Cysyniadau a Dulliau:
Creu, Patrwm, Rhesymeg, Algorithmau, Dadelfennu, Cydweithio

Tri gweithgaredd ar thema’r Hydref sy’n galluogi’r plant i archwilio patrymau yn Garlands Galore, i greu labyrinth allan o ddail ac i wneud cawl pwmpen gan ddefnyddio sgiliau meddwl yn gyfrifiadurol.


CARDIAU SBARDUNO Y BLYNDDOEDD CYNNAR

Oedran: 4 i 6 oed

Dolenni cwricwlwm:
Gwyddoniaeth, Mathemateg, Saesneg, Dylunio a Thechnoleg

Cysyniadau a Dulliau:
Tynnu, Tincran, Rhesymeg, Creu, Cydweithio, Algorithmau, Dyfalbarhau, Dadelfennu, Patrymau

Mae’r cardiau defnyddiol hyn yn darparu cwestiynau allweddol i sbarduno trafodaeth yn eich ystafell ddosbarth sy’n gysylltiedig â chysyniadau a dulliau Meddwl yn Gyfrifiadurol Barefoot.


CYNHESRWYDD Y GAEAF

Oedran: 4 i 6 oed

Dolenni cwricwlwm:
Y Blynyddoedd Cynnar

Cysyniadau a Dulliau:
Algorthmau, Creu, Cydweithio, Dadelfennu, Tincran, Dyfalbarhau

Sgarffiau a phatrymau ar gyfer dynion eira, creu iglw a blwch bwydo adar - mewn tri gweithgaredd diddorol a’r thema’r gaeaf.TYMOR Y GWANWYN

Oedran: 4 i 6 oed

Dolenni cwricwlwm:
Y Blynyddoedd Cynnar

Cysyniadau a Dulliau:
Tynnu, Tincran, Creu, Cydweithio, Algorithmau, Dyfalbarhau, Dadelfennu

Mae tri gweithgaredd ar thema’r Gwanwyn yn galluogi’r plant i greu rhedfa i gwningod, bwganod brain wedi’u gwneud allan o geriach ac i arbrofi gyda dilyniant drwy blannu hadau.Yn ansicr ynghylch sut i ddefnyddio ein hadnoddau Blynyddoedd Cynnar
newydd yn eich ystafell ddosbarth? Cymerwch gip ar y fideo isod!

Gwyliwch er mwyn gweld sut y gallwch chi ymgorffori ein hadnoddau Blynyddoedd Cynnar yn eich ystafell ddosbarth a sut mae meddwl cyfrifiadurol yn adeiladu'r set sgiliau angenrheidiol sydd ei hangen ar eich disgyblion ar gyfer bywyd bob dydd.

Mae'n dda rhannu!

Ydych chi'n adnabod athro Blynyddoedd Cynnar a allai wneud gyda help llaw? Rhannwch ein hadnoddau am ddim gyda nhw!