Croeso i Barefoot, cartref dysgu hwyliog trawsgwricwlaidd cynradd a Blynyddoedd Cynnar yn seiliedig ar Feddwl Cyfrifiadurol!

Adnoddau Blynyddoedd Cynnar Poster Blynyddoedd Cynnar Archebu Gweithdy

Mae'n bryd i'n hathrawon Blynyddoedd Cynnar i ymuno yn yr hwyl!

Rydyn ni wedi creu ystod o weithgareddau hwyliog, rhad ac am ddim a chynlluniau gwersi yn seiliedig ar gysyniadau a dulliau meddwl cyfrifiadurol er mwyn i chi allu dysgu'r sgiliau datrys problemau angenrheidiol sydd eu hangen ar eich disgyblion ar gyfer bywyd bob dydd. Mae'r adnoddau hyn yn gydweithredol, yn cynnig opsiynau i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth ac yn y cartref ac maent yn drawsgwricwlaidd. Felly gallwch chi eu cynnwys yn eich gwersi pan fydd hynny’n briodol, er mwyn hybu ymgysylltiad neu i roi blas bach o rywbeth gwahanol i'r ystafell ddosbarth!

Adnoddau Blynyddoedd Cynnar

CYCHOD CAMPUS!

Oedran: 4-6 oed

Dolenni cwricwlwm:
Gwyddoniaeth, Mathemateg, Saesneg, Dylunio a Thechnoleg

Cysyniadau a Dulliau:
Algorithmau, Dadelfennu, Creu, Piltran, Rhesymeg, Patrwm, Tynnu, Cydweithio

Yn mynd â phlant ar daith o ddarganfod wrth iddynt ymchwilio i gychod. Mae pedwar gweithgaredd yn ffurfio'r set hon o adnoddau, gan gynnwys gwahanol ddefnyddiau o gychod, rhagfynegiadau arnofio a suddo, creu cwch da trwy archwilio dyluniadau a chwarae rôl.


CYRFF PRYSUR

Oedran: 4-6 oed

Dolenni cwricwlwm:
Personol, cymdeithasol, iechyd ac economaidd, Saesneg, Gwyddoniaeth

Cysyniadau a Dulliau:
Algorithmau, Dadelfennu, Dadfygio, Rhesymeg, Patrymau, Tynnu

Yn darparu pedwar gweithgaredd sy'n helpu plant i ddarganfod sut mae cyrff yn symud ac yn tyfu. Gan ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir maent yn archwilio ac yn dysgu am rannau o'r corff, twf a symudiad.

Mae algorithmau syml yn cael eu creu a'u haddasu i ffurfio trefn o symudiadau.


CANLLAW I FEDDWL CYFRIFIADUROL Y BLYNYDDOEDD CYNNAR


Canllaw i egluro pwysigrwydd meddwl cyfrifiadurol yn y blynyddoedd cynnar a'r derminoleg a ddefnyddir.Yn ansicr ynghylch sut i ddefnyddio ein hadnoddau Blynyddoedd Cynnar
newydd yn eich ystafell ddosbarth? Cymerwch gip ar y fideo isod!

Gwyliwch er mwyn gweld sut y gallwch chi ymgorffori ein hadnoddau Blynyddoedd Cynnar yn eich ystafell ddosbarth a sut mae meddwl cyfrifiadurol yn adeiladu'r set sgiliau angenrheidiol sydd ei hangen ar eich disgyblion ar gyfer bywyd bob dydd.

Poster Meddwl Cyfrifiadurol AM DDIM *

Lawrlwythwch un o'n gweithgareddau Blynyddoedd Cynnar a byddwn yn postio poster Meddwl Cyfrifiadurol AM DDIM ar gyfer eich ystafell ddosbarth! Mae'n manylu ar y cysyniadau a'r dulliau i roi help llaw i chi wrth i chi ddysgu'ch disgyblion Blynyddoedd Cynnar (ac mae'n bywiogi'r ystafell ddosbarth hefyd!)

Os hoffech argraffu copïau ychwanegol, lawrlwythwch nhw yma’.

Mae'n dda rhannu!

Ydych chi'n adnabod athro Blynyddoedd Cynnar a allai wneud gyda help llaw? Rhannwch ein hadnoddau am ddim gyda nhw!